Manresa inicia un curs escolar adaptat a la Covid amb 11.301 alumnes i una ràtio mitjana global de 20 alumnes per grup
L’alumnat incrementa en 160 respecte del curs anterior. Tots els centres han pogut adaptar espais propis i reconvertir-los en aules per tal de garantir el distanciament entre alumnes i entre grups diferents, i només s’han sol·licitat equipaments municipals a l’aire lliure per poder tenir més espai per a les classes d’educació física i per a les hores del pati. L’Ajuntament ha realitzat durant l’estiu una inversió de prop de 165.000 euros per millorar escoles. També s’està ampliant l’espai de vianants als accessos de les escoles i es farà un reforç en la neteja dels centres que suposarà una inversió de 192.000 euros durant tot el curs.
Un moment de la roda de premsa.

MANRESA / Redaccio/ Sergi Vazquez  
11/09/2020 16:05
Manresa iniciarà aquest dilluns 14 de setembre un nou curs escolar que estarà marcat per les adaptacions que els centres i la comunitat educativa han hagut de fer amb motiu de la Covid-19. L’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, el regidor d’Ensenyament i Universitats, Antoni Massegú Calveras, i el regidor d’Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López Martí, han ofert una roda de premsa per explicar les xifres d’alumnat amb les quals arrencarà el curs “més inèdit dels darrers temps” —en paraules de l’alcalde— i les actuacions que s’han fet per complir amb tots els protocols decretats per la pandèmia.

Abans d’entrar en les xifres, l’alcalde Aloy ha explicat que, tot i que l’Educació és competència de la Generalitat, “l’Ajuntament ha fet un esforç molt important per aconseguir que totes les escoles siguin segures i per garantir el dret a l’educació dels infants” i ha demanat “confiança” en la feina que s’està fent, tant des de les escoles com des de l’administració. També ha fet notar que, aquest estiu, ha estat un dels que s’ha fet una major inversió a centres escolars per tal de millorar-los, amb una inversió municipal de prop de 165.000 euros, que se suma a la que està executant el Departament d'Educació.

Tot seguit, el regidor d’Ensenyament i Universitats, Antoni Massegú Calveras, ha explicat les grans xifres del curs, que arrencarà amb un total d’11.301 alumnes entre Infantil (2.245), Primària (5.237) i Secundària (3.819). Estaran repartits entre les 21 escoles públiques i concertades i els 6 instituts públics que té la ciutat. La xifra total d’alumnes representa un augment global de 160 respecte del curs anterior, amb un increment d’alumnat a Secundària (+190) —que manté la tendència de creixement dels darrers anys— i, en aquest cas, amb un lleuger descens a Infantil (-22) i a Primària (-8), segons les dades aportades pel Departament d’Educació.

El regidor ha subratllat que, amb motiu de la Covid, tots els centres educatius han fet un pla d’obertura, validat per Inspecció Educativa, que ha comportat la creació de grups bombolla de la manera més optimitzada possible.

Pel que fa a la ràtio recomanada pel Departament d’Educació per aquest curs, a Manresa està ajustada globalment als 20 alumnes per grup que es demana gràcies als desdoblaments que s’han pogut fer. Segons dades d’ahir del mateix Departament, a Infantil la ràtio mitjana per grups estables és de 19,87 i a Primària és de 20,07. Sense el desdoblament de grups, la mitjana hauria estat de 22 a Infantil i de 26 a Primària. En percentatges, el 69,03% dels grups estables a Infantil tindran 20 alumnes o menys, mentre que a Primària en seran el 75,86%. És a dir, 3 de 4 grups es troben per sota dels 20.

Tots els centres han pogut adaptar espais propis i reconvertir-los en aules per tal de garantir el distanciament entre alumnes i entre grups diferents, principalment biblioteques, aules d'informàtica, aules de música, sales de mestres, aules d’educació especial, sales de tutories i, en algun cas puntual, també algun gimnàs. D’aquesta manera, no n’hi ha hagut cap que hagi sol·licitat espais municipals fora dels centres escolars per fer-hi classes lectives.

Sí que s’han sol·licitat equipaments municipals a l’aire lliure per poder tenir més espai per a les classes d’educació física i per a les hores del pati. És el cas de l’escola Valldaura —ha demanat 3 parcs públics: el parc dels Panyos, el de la Florinda i el de la  plaça 8 de Maig—; l’escola Ítaca —utilitzarà de manera puntual espais del Centre Cívic Joan Amades—; l’escola Serra i Hunter —ha sol·licitat la pista poliesportiva de la Balconada; l’institut Manresa Sis —ha demanat equipaments esportius municipals al barri del Xup; i l’institut Guillem Catà —ha sol·licitat la pista poliesportiva de la Font dels Capellans. L’Ajuntament de Manresa continuarà mantenint el contacte amb els centres escolars per si durant els propers dies o durant el curs —i tenint també en compte l’evolució de la pandèmia— les escoles i instituts fan noves peticions d’espais.

A banda, l’Ajuntament facilitarà un servei extraordinari de neteja a tots els centres educatius (Primària, centres propis i Escola d’Adults) per tal de garantir aquest servei de manera permanent en tota la franja horària lectiva i mantindrà també el servei fora de l’horari lectiu, tal com ja es feia fins ara. Aquest servei extra de neteja representarà una inversió de 192.000 euros per a tot el curs.

Pel que fa a l’accessibilitat a Internet, l’Ajuntament ha ampliat l’estoc de dispositius informàtics amb la compra de tauletes i disposa d’una partida per si fos necessari actuar d’urgència, per tal de poder donar una resposta ràpida en el cas que es produeixi algun confinament parcial o total i facilitar la connectivitat a aquells alumnes que no en disposen.

Ampliació d’espais públics de vianants als accessos de les escoles

El regidor d’Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López Martí, ha detallat les actuacions que s’estan fent a la via pública per tal d’ampliar els espais destinats als vianants “i per garantir i facilitar el manteniment de les distàncies” en aquells indrets susceptibles de tenir més densitat d’ocupació, com són els accessos als centres educatius. L’actuació als centres educatius segueix la línia iniciada al maig en diversos punts de la ciutat, que ha permès l’ampliació de l’espai destinat als vianants al llarg de dos quilòmetres de carrers (*més informació d’aquest tema aquí).

Així, s’ha realitzat un estudi de tots els centres educatius per tal de veure quins d’ells tenien mancances d’espai. De l’estudi n’ha sorgit un projecte –que ha estat coordinat amb les escoles i instituts— que permetrà ampliar espai en 12 centres de Manresa: Institut Pius Font i Quer, Escola Bages, FEDAC Manresa, Joviat I i II, Escola Valldaura, Ave Maria, La Salle, Vedruna Manresa, Escola la Font, Institut Lacetània i escola Oms i de Prat.

En aquests centres, es pintaran amb pintura verda (que incorporen pictogrames de petjades i fulles) les zones de vianants d’accés, fet que millorarà les distàncies interpersonals d’infants i joves en aquests punts concorreguts. Així, s’eliminaran franges d’estacionament de vehicles en calçada, es posarà senyalització horitzontal i vertical al nou espai destinat als vianants, s’instal·laran fites de seguretat en l’àmbit d’actuació i es desplaçaran elements de mobiliari o senyalització actuals. L’actuació s’afegeix a les mesures ja previstes per cada centre educatiu  per evitar aglomeracions (ampliació de nombre d’accessos i esglaonament de les entrades).

L’àmbit d’actuació plantejat representa una superfície de 681 metres quadrats, amb una estimació econòmica de 32.000 euros. Si la meteorologia ho permet, dilluns, per a l’inici del curs escolar, les zones ja haurien d’estar pintades de verd. En els següents dies s’acabarà la resta del projecte sense interrompre les entrades i sortides dels centres dels alumnes.

Prop de 165.000 euros d’inversió municipal en millores a centres escolars

L’Ajuntament de Manresa ha realitzat durant aquest estiu millores a diferents centres escolars de la ciutat per valor de 164.072,23 euros (iva inclòs). A l’escola Sant Ignasi s’ha reparat i millorat la pista poliesportiva i els seus voltants (36.755,91 euros) i s’hi han fet obres de substitució de fusteries de tancament finestres (48.378,18 euros). A l’escola Pare Algué s’han fet obres de reparació de les filtracions de la coberta (43.918,14 euros), i a l’escola Serra i Hunter està previst fer una intervenció a la pista poliesportiva al llarg d’aquest trimestre per valor de 35.000 euros. A més a més, la Brigada Municipal ha realitzat moltes feines diverses d’arranjament i de reparacions. Totes aquestes intervencions s’han finançat amb fons propis de l’Ajuntament.

Per la seva banda, el Departament d’Educació està executant diverses actuacions. A la Flama, s’està fent la cuina nova, en la qual l’Ajuntament col·laborarà en l’adquisició de mobiliari i electrodomèstics. S’espera que estigui acabada durant el mes d’octubre, tot i que després caldrà fer la fase de les instal·lacions. Mentrestant, l’Ajuntament ha condicionat el gimnàs per fer-lo servir com a menjador. El Departament també ha executat obres a l’institut Guillem Catà —on s’ha instal·lat una línia de vida permanent a la teulada per assegurar treballadors que permetrà fer reparacions amb més seguretat— i a l’institut Pius Font i Quer, on s’ha arranjat el gimnàs i ja s’ha col·locat un nou mòdul. També es col·locarà un nou mòdul a l’Institut Manresa Sis (a l’octubre) i a l’escola Les Bases (on ja s’està instal·lant).

Activitats extraescolars per a infants i joves

La majoria d'AMPAS han explicat que mantindran l’oferta d'extraescolars, tot i que moltes d’elles encara no han pogut fer el procés d'inscripcions a causa de la situació actual.

Per facilitar la informació sobre tota l’oferta gratuïta que hi ha a la ciutat, l’Ajuntament de Manresa va recopilar aquest juliol en un únic document totes les activitats extraescolars gratuïtes per a infants i joves. El recull respon a la proposició que el ple va aprovar en la sessió de gener d’aquest any, segons la qual l’Ajuntament es comprometia a elaborar una borsa de recursos educatius gratuïts. La proposició va ser presentada pel grup de FEM Manresa i aprovada per unanimitat, amb els vots també d’ERC, JxM, PSC i C’s (*més informació d’aquest tema aquí).

Durant l’estiu, des de la Regidoria d’Educació també es van organitzar durant dues setmanes dues activitats en dos centres educatius  (40 alumnes en cada centre) per donar suport als alumnes de Primària que més havien patit la situació de tancament d’escoles. Aquesta primera quinzena del mes de setembre s’està fent la segona part de l’Estiu Educatiu en sessions de reforç adreçades a 10 alumnes per centre de Primària i Secundària. Durant el confinament, també es va donar suport als centres per tal de garantir la connectivitat dels alumnes amb situació de més vulnerabilitat amb l’adquisició i repartiment de dispositius i connexions.

Informació sobre els centres propis

LLARS D’INFANTS MUNICIPALS

El 8 de setembre s’ha iniciat el curs escolar amb normalitat a les 5 llars d’infants municipals: L’Estel, La Lluna, Petit Príncep, La Llum i Bressolvent. S’han obert tots els grups i s’han mantingut les ràtios com indiquen les directrius dels Departaments d’Educació i de Salut. S’ha reformulat la distribució de les activitats per tal de tenir grups de convivència estables i s’ha reforçat el servei de neteja de les llars. A més a més, es compta amb més suport de personal durant les setmanes de familiarització dels infants a la llar. Cada llar d’infants compta amb un pla d’actuació per al curs 2020-21 per la gestió del centre i de possibles casos de Covid-19.

Entre les 5 llars d’infants hi ha 280 places. Actualment hi ha 12 vacants que possiblement es cobriran amb la segona preinscripció que s’està fent des del 7 al 15 de setembre.

ESCOLA DE MÚSICA I CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA DE MANRESA

Aquest proper curs comença amb 176 al Conservatori Municipal de Música de Manresa, amb 460 alumnes a l’Escola de Música i amb 100 alumnes al Projecte Comunitari Pizzicants de l’escola Pare Algué i amb

Les principals mesures de prevenció contemplen una major neteja i ventilació dels espais. L’alumnat haurà d’accedir als centres amb mascareta i les entrades i sortides es faran per diferents accessos per evitar aglomeracions. També es disposarà de gel hidroalcohòlic.

Les classes individuals i de petit grup començaran amb normalitat, respectant les mesures higièniques i distàncies de seguretat, considerant-se grups estables. Aquelles classes amb agrupacions de major nombre d’alumnat (orquestres, cor...) es realitzaran en espais d’aforaments grans i, sinó, es faran classes de manera parcial i/o telemàtica.

ESCOLA D’ART

Totes les places d’ensenyament reglat estan cobertes:

a) 48 alumnes al CFGM d'Assistència al Producte Gràfic Imprès (26 a 1r i 22 a 2n), + 18 no presencials que només fan projecte final.
b) 27 alumnes al CFGS d'Il·lustració (15 a 1r i 12 a 2n), + 18 no presencials que només fan projecte final.

A banda:

a) 55 alumnes matriculats als tallers monogràfics de 84 places ofertades, però la matrícula encara és oberta.
b) El curs de preparació de proves d'accés té la matrícula encara oberta tot el setembre.

Pel què fa a les principals mesures Covid, es poden resumir en 10 punts:

a) Grups estables de màxim 15 alumnes als cicles formatius, i 12 als tallers monogràfics.
b) Màxim de 5 professors diferents per cada grup en cada quadrimestre.
c) Espais estables per a cada grup, completament equipats i prou espaiosos per respectar les distàncies interpersonals, i dels quals no hauran de sortir per cap assignatura.
d) Neteja de les aules almenys dos cops al dia, entre els torns de matí i tarda.
e) Ús exclusiu dels espais amb obertures exteriors, i mesures per vetllar-ne la correcta ventilació.
f) Habilitació de dos accessos i dues franges horàries diferents per a les entrades i sortides, per tant cap grup no coincidirà amb cap altre en arribar o en marxar del centre.
g) Horaris esglaonats també per als esbarjos.
h) Restricció en l'ús d'estris i objectes compartits.
i) Ús obligatori de mascareta per a tot l'alumnat i el personal del centre educatiu.
j) Higiene de mans obligatòria com a mínim abans de començar i després d’acabar cada classe.

Cal dir, finalment, que tots els centres educatius tenen prevista i preparada la infraestructura necessària per seguir les classes a distància en cas d'un nou aïllament parcial o total.

Arxivat a: CURS ESCOLAR 20-21   MANRESA   EDUCACIÓ  
Escriu la teva opinió
Nom:
Opinió:
Escriu el resultat de 3+2 (en xifra):El Lab itinerant ha acostat propostes d'experimentació i ciència a 6.000 infants
Ismael Bako: centímetres i energia per a la pintura del BAXI Manresa
Obertura de la Porta del Jubileu a Manresa
L'estatal sub18, la cirereta a un gran 2021
 
redaccio@manresadiari.cat | Qui som| Avís Legal |
Pompeu Fabra, 7-13, 08240-Manresa | Tel.: 93 872 53 53

Altres mitjans del grup:
   
 
[Web creada per Duma Interactiva ]